Chestionar

Stimate participante/ Stimaţi participanţi,

În contextul derulării activităţilor de conştientizare şi formare profesională din cadrul proiectului "Femei Active pentru Integritate şi Responsabilitate", experţii Transparency International România au elaborat un chestionar destinat beneficiarilor acestui proiect.
Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos pentru a ne sprijini în identificarea opiniilor şi recomandărilor dvs. vizând dezvoltarea unui mediu ocupaţional şi antreprenorial integru.

Vă asigrăm că datele furnizate de către dvs. sunt confidenţiale şi că ele vor fi utilizate numai în elaborarea unor prelucrări statistice specifice.

Vă mulţumim!

Accesează chestionarul on-line