Femei active pentru integritate şi responsabilitate - comunicat de presă

Femei active pentru integritate şi responsabilitate

Comunicat de presă

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pe tema incluziunii sociale.

Concret 450 de tinere au şansa să participe la un program de calificare în mai multe meserii, cum ar fi: lucrător în comerţ şi un altul de formare în antreprenoriat. Pentru includerea în grupul ţintă sunt vizate doamne până în 25 de ani, precum şi femeile peste 40 de ani, cu studii minime obligatorii de VIII şi, respectiv, X clase. Universitatea Spiru Haret, organizează programul de calificare lucrător în comerţ, asigurând o cât mai bună implementare. Instituţia haretistă a dovedit de-a lungul timpului că are experienţă în domeniu şi a dezvoltat bune practici cu ocazia altor proiecte vizând egalitatea de şanse a femeilor în societatea modernă.

Mai multe informatii se pot obtine la adresa fair@spiruharet.ro
 

Specialist informare şi comunicare
Lector univ. dr. Gârdan Iuliana Petronela