Transparency International România

Asociaţia Română pentru Transparenţă│Transparency International România este membrul naţional al singurei organizaţii internaţionale non-guvernamentale, dedicate luptei împotriva corupţiei, fiind recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ pe lângă mai multe instituţii internaţionale, respectiv Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (din anul 2003), Banca Mondială precum şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004) Transparency International este o reţea globală care include peste 100 de filiale locale (chapters), care îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional, colaborând cu instituţii publice, societatea civilă, mediul de afaceri şi mass-media pentru a promova transparenţa în alegeri, administraţie publică, achiziţii publice şi afaceri.

Asociaţia Română pentru Transparenţă│Transparency International România a fost înfiinţată în anul 1999 iar în anul 2004 a fost recunoscută ca având statut de utilitate publică în virtutea misiunii sale de a dezvolta capacitatea actorilor sociali şi instituţionali să ia atitudine, să prevină şi să combată fenomenul corupţiei.

Începând cu anul 2003 Transparency International Romania a oferit asistenţă şi consiliere victimelor şi faptelor de corupţie cu privire la mijloacele legale de acţiune în cadrul Centrului de Resurse Anticorupţie, între beneficiari numărându-se şi companii supuse extorsiunii ca urmare a refuzului de a participa la acte de corupţie, ale căror cazuri sunt deja de notorietate publică.

În cursul anului 2004 Transparency International Romania a derulat prima campanie privind Principiile TI pentru mediul de Afaceri, ale cărei rezultate imediate s-au materializat în Ghidul pentru mediul de afaceri şi administraţia publică privind transparenţa decizională.

În perioada 2005 – 2012 Transparency International Romania a realizat trei ediţii ale Studiului privind Sistemul Naţional de Integritate (2005, 2010 şi 2012), în cadrul căruia mediul de afaceri este unul dintre pilonii analizaţi. Rezultatele acestora au putut fi comparate pentru analiza evoluţiei şi au fost confruntate cu rezultatele Rapoartelor Naţionale asupra Corupţiei realizate anual. Pe marginea acestor analize, în aceeaşi perioadă au fost realizate o serie de ghiduri, în special cu privire la utilizarea fondurilor publice – naţionale sau europene.

Începând cu anul 2006 Transparency International Romania a derulat un amplu program de formare intitulat „Buna Guvernare”, care a reunit peste 2000 de reprezentanţi ai administraţiei publice din România, în cele 70 de cursuri modulare organizate pe teme legate de transparenţa instituţională, etică şi integritate, audit public intern, comunicare publică, tehnică legislativă, management public şi elemente de conformitate.

Din anul 2008 Transparency International Romania a asigurat Secretariatul tehnic al Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială, pact care a devenit persoană juridică de sine stătătoare la începutul anul 2012 și care are ca prim obiectiv sprijinirea dezvoltării durabile și inclusive a Regiunii București Ilfov în special prin măsuri de ocupare și incluziune socială. Membrii ai Pactului sunt reprezentanți ai mediului de afaceri din regiune, instituții publice, sindicate, asociații profesionale și ONG-uri.

În paralel, începând cu anul 2009 operațiunile Transparency International Romania pentru mediul de afaceri s-au diversificat, materializându-se în cursuri de formare, seminarii și dezbateri pentru companii. Între beneficiarii acestor servicii se numără Grupul ENEL România, Ernst & Young, Siemens, Romtelecom și alte asociații de afaceri.

Între principalele realizări obţinute de Transparency International România se numără:

 • Primele 5 Pacte de Integritate semnate de reprezentanţii comunităţii de afaceri, mediului academic, ONG-uri şi sindicate, sectorului sanitar şi IMM-urilor – în total peste 60 de membri fondatori: Pactele reprezintă angajamentul individual și colectiv al membrilor de a genera un model economic și social bazat pe valori si principii morale ca soluție de dezvoltare a societății românești, eliminarea inegalităților, a corupției, a abuzului de putere și a fraudelor.
 • Peste 40 de proiecte de politici publice, acte normative elaborate de TI-Romania și adoptate de autorităţi.
 • Peste 200 de cursuri organizate şi peste 4000 de cursanţi atât din mediul de afaceri cât şi din sectorul public
 • Peste 100 de studii şi ghiduri anticorupţie pentru cetăţeni, oameni de afaceri şi profesionişti din sistemul judiciar
 • Peste 6000 de cetăţeni consiliaţi şi asistaţi în cadrul Centrului de Resurse Anticorupţie pentru Cetăţeni (ALAC)
 • Peste 10 milioane de cetăţeni care au receptat mesajele campaniilor de conştientizare
 • Sursă şi resursă de expertiză privind mediul românesc pentru organizaţii internaţionale

Experienţa acumulată în programele derulate în anii anteriori a făcut posibil ca începând cu anul 2010 Transparency International România să furnizeze în cadrul Centrului de Integritate în Business servicii dedicate mediului de afaceri în contextul unui program mai amplu intitulat Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă! Principalele servicii oferite mediului de afaceri prin intermediul CIB sunt:

 • Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea antreprenoriatului integru, planificarea şi implementarea programelor de conformitate şi conexe
 • Managementul instrumentelor internaţionale în privinţa eticii în afaceri, conformităţii şi integrităţii
 • Training în materie de integritate şi managementul eticii
 • Campanii de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, precum şi a procedurilor administrative şi fiscale
 • Secretariatul programului RESIST al Transparency International Romania şi o platformă de networking
 • Branding pentru membrii Pactelor de Integritate

Orientarea Transparency International România către promovarea standardelor de etică, integritate și conformitate în sectorul public și în mediul de afaceri românesc este completată de abordarea inovativă a proiectului POSDRU “Îndrăznește! Fii antreprenor!”, derulat în parteneriat cu Federația Agricultorilor „Fermierul„ și Sindicatul Țăranilor și Proprietarilor Români Bragadiru, în care accentul este pus pe dezvoltarea capitalului uman din mediul rural prin încurajarea și valorificarea spiritului antreprenorial al persoanelor din acest spațiu. În acest proiect Transparency International România va fructifica experiența sa în derularea de cursuri de pregătire și consultanță pentru mediul de afaceri, furnizând servicii similare pentru dezvoltarea capitalului uman și a antreprenoriatului integru în mediul rural.