Despre proiect

Femei active pentru Integritate şi Responsabilitate!

1. Misiunea

Prin programul FAIR (Femei active pentru integritate şi responsabilitate) ne propunem dezvoltarea de mecanisme moderne, inovative şi aplicate pentru asigurarea dezvoltării condiţiei femeii în actuala formă de organizare a societăţii, printr-o abordare complexă şi inovativă a problematicii egalităţii de şanse. Programul organizat pe perioada a optsprezece luni vizează identificarea unor trasee profesionale individuale şi personalizate pentru peste şapte sute de femei, conform noilor standarde ocupaţionale. Totodată, proiectul creează condiţii specifice, asigurând premise adecvate, pentru dezvoltarea capacităţii a noua sute de femei de a-şi dobândi certificat de atestare profesională. Dintre acestea saptezeci si doua vor înfiinţa şi conduce propria afacere, şi vor fi încurajate să promoveze integritatea şi responsabilitatea socială prin puterea propriilor lor exemple.

FAIR va contribui la creşterea gradului de conştientizare a reprezentanţilor mass-media, a  autorităţilor publice şi a societăţii civile cu privire la egalitatea de gen.

2. Cui ne adresăm?

Proiectul se adresează femeilor active, şi nu numai, din cinci regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Bucuresti-Ilfov si Centru care sunt:

 • absolvente de liceu care doresc sa-si dezvolte o cariera in domeniul comertului sau al serviciilor;
 • angajate in comert dar care nu detin certificat de calificare şi doresc să contribuie la asigurarea unui climat etic în activitatea desfăşurată;
 • în cautarea unui loc de munca sau care doresc sa se specializeze intr-o altă meserie decât cea curentă, şi pentru care integritatea este o componentă importantă pentru conduita lor profesională
 • au idei, doresc să iniţieze propria lor afaceri, dar nu ştiu cum şi au nevoie de consultanţă de specialitate

3. Cum aliniem acţiunile proiectului la realităţile de pe piaţa muncii?

În cadrul proiectului va fi realizat un Studiu cu privire la reflectarea egalității de şanse în legislaţie şi în politicile publice româneşti, al cărui obiectiv principal este de a  determina în ce măsură actele normative şi politicile publice existente conferă un cadru suficient pentru egalitate de şanse şi nediscriminare. Pentru utilizarea studiului vor fi utilizate metode de cercetare atât cantitative, cât şi calitative,  urmărindu-se implicaţiile diferitelor acte normative şi politici publice asupra egalităţii de şanse si a nediscriminării dintre femei şi bărbaţi, precum şi rformularea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului existent.

4. Cum comunicăm?

Programul FAIR vizează promovarea la nivelul celor cinci regiuni de implementare a obiectivelor şi activităţilor proiectului, prin intermediul unor evenimente şi materiale promoţionale specifice, precum şi prin crearea unei pagini web dedicate, care va fi actualizată periodic cu informaţii relevante pentru grupul ţintă. Obiectivele acestei activităţi vizează asigurarea vizibilităţii proiectului, promovarea mesajului pro-integritate şi egalitate de şanse, precum şi informarea şi atragerea grupului ţintă pentru participarea la cursurile şi evenimentele proiectului.

Alături de materialele promoţionale, la finalul proiectului va fi realizat un catalog care să cuprindă poveşti de succes ale noilor antreprenoare şi sfaturi oferite de către acestea pentru obţinerea succesului în mod integru, pe o piaţă concurenţială.

5. Cum sprijinim antreprenoriatului integru?

Proiectul are în vedere dezvoltarea capacităţii femeilor de a avea o viaţă profesională independentă, are să le permită să devină active pe piaţa muncii fie în calitate de angajaţi specializaţi, fie în calitate de angajatori, prin fructificarea propriilor idei antreprenoriale.

Astfel, programul FAIR  oferă cursuri de formare pentru noua sute de femei, care vor fi calificate în specialitatea  “lucrător în comerţ”, precum şi cursuri de formare în antreprenoriat integru, care vizează deprinderea abilităţilor şi competenţelor necesare înfiinţării proprii afaceri, cu respectarea eticii profesionale şi a conformităţii cu legislaţia aplicabilă.

Totodată, prin programul FAIR  se va înfiinţa un CENTRU DE RESURSE pentru formare si dezvoltarea antreprenoriala de tip one stop shop promovând principiul egalităţii de şanse. Acesta va oferi informații şi servicii de instruire şi asistenţă pentru inițierea si dezvoltarea de afaceri, precum şi asistenta pentru implementarea de inițiative care vizează promovarea egalităţii de gen si de șanse în societatea românească. De asemenea, CENTRUL va facilita organizarea a 6 evenimente de networking cu cate 15 participante din randul femeilor interesate să-şi înceapă o afacere, având ca invitate antreprenoare cu experiență.

6. Cum susţinem ideile inovative?

În cadrul programului, vor fi organizate două concursuri, menite să stimuleze spiritul creativ al participanţilor şi să fructifice cele mai bune idei ale acestora în ceea ce priveşte soluţiile de combatere a inegalităţilor şi planurile de afaceri.

Astfel, în fiecare regiune de implementare vor avea loc trei concursuri, unul destinat personalului administraţiei publice, unul destinat experţilor mass-media şi unul destinat reprezentanţilor organizaţiilor societatii civile, în care vor fi premiate cele mai bune iniţiative de combatere a inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii.

Totodată saptezeci si doua de participante la programele de formare vor beneficia de sprijin financiar pentru demararea propriului business, pe baza unui concurs de proiecte de afaceri. Acestea vor beneficia de consultanţă gratuită privind modalităţile de angajare a altor persoane, inclusiv a celor calificate ca lucrător comercial în cadrul proiectului.

7. Cine sunt câştigătorii?

 • Minim 900 de persoane -  şomere sau cele care nu-şi găsesc de lucru, care vor participa la cursurile de formare profesională şi vor dobândi certificate pentru specialitatea lucrător în comerţ.
 • Maxim 900 de femei vor beneficia de cursuri de iniţiere în atreprenoriat şi de consultanţă ulterioară pentru dezvoltarea propriei afaceri.
 • Firmele care activează în domeniul comerţului vor putea beneficia de personal calificat.
 • Administraţia publică centrală şi locală va interacţiona cu persoane pregătite în domeniul antreprenorial şi al serviciilor de comerţ.
 • Societatea civilă va putea înţelege mai bine cum să promoveze principiul egalităţii de şanse:
  • • mecanismul de dezvoltare a unor instrumente complexe de creare şi susținere pe termen lung a unor soluţii antreprenoriale bazate pe principiile integrităţii şi eticii, dezvoltate de femei
  • • crearea condiţiilor necesare creşterii gradului de conştientizare asupra egalităţii de şanse şi de gen în cadrul societăţii printr-o abordare complexă care presupune: mass-media, administraţia publică şi personalul societăţii civile.

8. Rezultate anticipate

 • Conferinţe şi alte evenimente de informare şi promovare a antreprenoriatului integru şi a egalităţii de şanse
 • Un  studiu privind un Studiu cu privire la reflectarea egalității de şanse în legislaţie şi în politicile publice româneşti
 • 18 ateliere de lucru pentru multiplicare modelelor de bune practici privind egalitatea de şanse
 • 72 de idei inovative pentru promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii premiate
 • 72 de planuri de afaceri puse în aplicare
 • 6 evenimente de networking
 • 50 de beneficiare ale servicilor de consultanţă