Raport final Proiect Femei Active pentru integritate si responsabilitate

Proiectul Femei Active pentru Integritate şi Responsabilitate (FAIR) și-a propus să dezvolte mecanisme moderne, inovative şi aplicate pentru asigurarea îmbunătățirii condiţiei femeii în actuala formă de organizare a societăţii, printr-o abordare complexă şi inovativă a problematicii egalităţii de şanse.

În acest scop, proiectul a identificat și pus în practică trasee profesionale personalizate dedicate femeilor din grupul țintă, corelate cu nevoile acestora și cu tendințele de dezvoltare din piața muncii. Totodată, proiectul creează spațiul necesar, asigurând premisele adecvate, pentru dezvoltarea capacității persoanelor din grupul țintă de a-și înființa și conduce propria afacere, precum și formarea acestora pentru a deveni promotoare ale integrității și responsabilității în mediul privat.

Elaborat inițiat pentru un grup țintă de 450 de femei, pe parcursul implementării a fost dublat numărul persoanelor din grupul țintă, ajungând la 879 femei, încadrându-se în același plafon bugetar alocat.

Prin urmare, principalii beneficiari ai proiectului FAIR au fost cele 900 de femei din grupul țintă, care au avut la dispoziție un pachet de dezvoltare profesională format din: curs de calificare “lucrător în comerț” și program de formare în antreprenoriat integru - competențe antreprenoriale. Cursantele au obținut atât pregătirea și calificările aferente, cât și informațiile necesare pentru a deveni promotoare ale integrității și responsabilității în mediul privat. În plus, 72 de cursante au fost ajutate și consiliate să își demareze propria afacere, proiectul FAIR oferindu-le astfel șansa să devină antreprenori, să se adapteze  unei piețe a muncii în permanentă schimbare.

În cadrul programului FAIR au fost organizate evenimente de networking, fiind astfel încurajată construirea unei rețele de sprijin reciproc și schimb de experiență între membrele grupului țintă, cu scopul consolidării principiului accesului egal pe piața muncii pentru femei. Tot în sprijinul grupului țintă dar nu numai, a fost creat un Centru de resurse care, prin metode inovative, asigură asistență femeilor în inițierea și dezvoltarea antreprenorială.

Totodată, prin activități specifice derulate, proiectul FAIR contribuie la creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților publice, mass-media și societatea civilă cu privire la egalitatea de gen, în sensul eliminării stereotipurilor de gen.

 

Citiți intregul raport aici.

Materiale promoționale din cadrul proiectului:

Afiș [PDF]

Banner [PDF]

Flyer [PDF]

Pliant [PDF]

Spider [PDF]