comunicate

Proiectul Femei Active pentru Integritate şi Responsabilitate (FAIR) și-a propus să dezvolte mecanisme moderne, inovative şi aplicate pentru asigurarea îmbunătățirii condiţiei femeii în actuala formă de organizare a societăţii, printr-o abordare complexă şi inovativă a problematicii egalităţii de şanse.

În acest scop, proiectul a identificat și pus în practică trasee profesionale personalizate dedicate femeilor din grupul țintă, corelate cu nevoile acestora și cu tendințele de dezvoltare din piața muncii. Totodată, proiectul creează spațiul necesar, asigurând premisele adecvate, pentru dezvoltarea capacității persoanelor din grupul țintă de a-și înființa și conduce propria afacere, precum și formarea acestora pentru a deveni promotoare ale integrității și responsabilității în mediul privat.

Conferința națională de închidere a proiectului

Femei Active pentru Integritate și Responsabilitate”

Transparency International România și Universitatea “Spiru Haret” au organizat luni, 7 decembrie, conferința națională de închidere a proiectului FAIR - “Femei active pentru integritate și responsabilitate”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate cele mai importante rezultate obținute în urma a 19,5 luni de implementare, lecții învățate, sustenabilitate și oportunități create în urma derulării acestui proiect.

In data de 27.11.2015 a avut loc Gala de premiere a Concursului cu premii pentru initiative antreprenoriale

 

Gala de premiere s-a realizat in cadru festiv, in Bucuresti, la HOTEL RIN GRAND –   BUCURESTI.

 La aceasta gala au fost  invitate sa participe toate concurentele  ale caror planuri de afaceri au fost desemnate castigatoare.

Conferinţa de presă „Femei active pentru integritate şi responsabilitate"

31 iulie 2014, ora 9:00, Sala Radio

Peste 700 de femei din toată ţara vor beneficia de programe gratuite de calificare şi formare pentru a-şi înfiinţa şi conduce propria afacere, respectând principiile integrităţii şi eticii în afaceri. Cursurile vor fi organizate de Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International Romania şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin în cadrul proiectului “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

In cele 18 luni de implementare a proiectului vor fi organizate 36 de cursuri, la finalul cărora participantele vor primi certificate de atestare a competenţelor. De asemenea vor fi organizate ateliere de lucru pentru identificarea bunelor practici în vederea sprijinirii principiului egalităţii de şanse la care vor participa reprezentante din cadrul administraţiei locale şi centrale, experţi şi operatori mass-media şi reprezentantele organizaţiilor societăţii civile.

Centrul de resurse pentru formare şi dezvoltare antreprenorială creat va oferi consultanţă de specialitate pentru iniţierea şi dezvoltarea de afaceri, crearea şi implementarea mecanismelor de conformitate necesare unei afaceri curate şi sustenabile şi va organiza activităţi de networking pentru beneficiare. Acest Centru îşi va continua activitatea şi după finalizarea proiectului, fiind un instrument eficient de promovare a egalităţii de şanse.

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134919 “Femei active pentru integritate şi responsabilitate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de către Asociația Română pentru Transparență (Transparency International Romania), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, îşi continuă cursurile de calificare lucrător în comerţ nivel 1 (COR 5220.1.1), precum și pe cele referitoare la antreprenoriat integru, şi în celelalte regiuni de dezvoltare aferente proiectului.

Asociaţia Română pentru Transparenţa, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, implementează proiectul POSDRU "Femei active pentru integritate şi responsabilitate", oferind şansa unui număr de 625 de femei de a urma cursurile de lucrător în comerţ nivelul 1 şi de antreprenoriat integru.

În cadrul grupului ţintă sunt vizate în special tinerele cu vârsta până în 25 de ani şi doamnele cu vârsta de peste 40 de ani, care au terminat studiile minime obligatorii conform legislaţiei în vigoare.

La un pas de absolvire a cursurilor de calificare lucrător în comerţ nivelul 1 în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/134919!

Proiectul FAIR "Femei active pentru integritate şi responsabilitate", implementat de Asociaţia Română pentru Transparenţa, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, are ca obiectiv oferirea unei şanse suplimentare femeilor de diferite vârste, religii, etnii, nivel de instruire pentru a-şi găsi mai uşor un loc de muncă sau pentru a-şi dezvolta propria afacere.

Pages